פיסיפוניקס

הצהרת נגישות לאתר:

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Firefox ו- Internet Explorer.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות. ראו סעיף תפעול האתר להרחבה.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

הנחיות לתפעול האתר ועזרי נגישות קיימים:

הפעלת הבאנר בעמוד הבית תומכת במקשי החיצים ימינה או שמאלה. ניתן לעצור את פעולתו ע”י לחיצה על כפתור עצירת ניגון המופיע בסמוך. אם ישנם רכיבים או איזורים שמאילוצים שונים אינם נגישים, יש לפרט (חובה) כל אחד מהאיזורים/רכיבים וכיצד הגולש יכול להתמודד עם כל אחד מהם (לדוגמא –  מקשי מקלדת מיוחדים או פניה לשירות הלקוחות). היעזרו בבודק הנגישות לבירור אם היו כאלה רכיבים בתהליך.

עדכון ההצהרה:

בתאריך 23/04/2021

כלי נגישות
Shopping Cart